โรงเรียนล้าหลัง ของหนักหล่นทับสมองเด็ก

คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์เรื่อง

“โรงเรียนล้าหลัง ของหนักหล่นทับสมองเด็ก”

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 25 มิถุนายน 2564


 

โปรดแสดงความคิดเห็น