ก่อน10ปีต้องมี10อย่าง ( 1-2 ก.ค. 2564 )

วิทยากร นส.กรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ก่อน10ปีต้องมี10อย่าง”

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 1-2 ก.ค. 2564


ตอนที่สอง 2 ก.ค.2564


 

โปรดแสดงความคิดเห็น