วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล

วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล !!
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
 
ให้สัมภาษณ์เรื่อง ” วันวานผ่านไปกับศูนย์เด็กเล็ก นิวนอร์มอล !! “
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 7 ก.ค. 2564
 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น