เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน ( TNN16 18/08/2564 )

เปิดสถิติ เด็ก 12-18 ปี ติดเชื้อแล้วกว่า 4 หมื่นคน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-18 ปี น่าเป็นห่วง ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา พบเด็กติดเชื้อแล้ว กว่า 4 หมื่นคน และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

โปรดแสดงความคิดเห็น