เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ให้รางวัลภาพระบายสีและเรียงความของเด็กและแม่..ในหัวข้อ เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด..
1.รางวัลเมื่อฉันติดโควิด
2.รางวัลเมื่อเพื่อนรอบตัวฉันติดโควิด
3.รางวัลเมื่อแม่ของฉันต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด
4.รางวัลเมื่อฉันกลายเป็นแม่ที่ต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด

> ดูเรียงความ 46 เรื่อง

 

โปรดแสดงความคิดเห็น