กิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ให้ความรู้ และ ร่วมแสดงความยินดีกับ น้อง ๆ หนูๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ สร้างสรรค์ คลิป ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ และญาติผู้ใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่ง น้อง ๆ หนู ๆ ได้ร่วมส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรม มากมาย> รับชมคลิป 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น