ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ในรายการ สุขหยุดโรค เกี่ยวกับ โควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2564


ดูคลิป

โปรดแสดงความคิดเห็น