อุบัติเหตุต้องระวัง!! ในเด็กขวบปีแรก

อุบัติเหตุต้องระวัง!! ในเด็กขวบปีแรก

วิทยากร นส.กรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อุบัติเหตุต้องระวังในเด็กขวบปีแรก” ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 14 ต.ค. 2564


 

โปรดแสดงความคิดเห็น