ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสังคมที่ไทยต้องเร่งแก้ไข ( NBT2HD 26 ต.ค. 2564 )

คุยให้รู้เรื่อง “ความรุนแรง‼️ในครอบครัว ปัญหาสังคมที่ไทยต้องเร่งแก้ไข”

🔸ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

🔸นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

🔸ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์

ทางช่อง NBT2HD เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 

โปรดแสดงความคิดเห็น