ประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.นครปฐม ( 15 ธ.ค.2564 )

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำโดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.นครปฐม

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.นครปฐม ประจำเดือนธันวาคม2564  เพื่อพิจราณา ( ร่าง ) แผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

โปรดแสดงความคิดเห็น