สสส. – สคอ.แถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมงาน สสส. – สคอ.แถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

เพื่อสร้างกระแสรับรู้ มอบความห่วงใย และชี้ถึงผลกระทบความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
โดยผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์ สสจ.สระบุรี และผอ.รพ.หนองแค สระบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

  

โปรดแสดงความคิดเห็น