ดารม่าสอบเข้า “อนุบาล” พบรร.แห่งหนึ่งออกข้อสอบถามนายกฯ ชื่ออะไรตอบไม่ได้อดเรียน

ดารม่าอีก สอบเข้า “อนุบาล” พบรร.แห่งหนึ่งออกข้อสอบถามนายกฯ ชื่ออะไรตอบไม่ได้อดเรียน นักวิชาการศึกษาด้านเด็กเล็ก ชี้การสอบ ไม่มีประโยชน์กับวัยเด็กเล็ก หรือเด็กป.1 เพราะเป็นการทารุณเด็ก-ผิดกฏหมาย ไม่ควรมีการสอบใดๆ ทั้งสิ้น งบอร์ดปฐมวัยทำอะไรอยู่ เกิดปัญหาซ้ำซาก

ประกาศโรงเรียน เปิดรับสมัคร นักเรียน 2565 ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมหาสารคามรับเด็ก “อนุบาล” กำหนด1 ใน 3 ข้อหากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน แม้ล่าสุดผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดัง ได้สั่งยกเลิกประกาศนี้แล้ว แต่ในมุมนักวิชาการด้านการศึกษาเด็กเล็ก มองเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ต้องแร่งแก้ไข

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  นักวิชาการศึกษาด้านเด็กเล็ก ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึกออนไลน์” ถึงการสอบเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลในปัจจุบันว่า เด็กเล็ก หรือเด็กก่อนปฐมว้ย หรือแม้แต่เด็กปฐมวัย นั้น การสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล หรือการสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1(ป.1)ไม่ควรมีเป็นอย่างยิ่ง

“การสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล หรือการสอบเข้าเรียนชั้นป.1 ไม่ม่ีประโยชน์อะไรกับเด็กเล็ก หรือผู้ปกครอง เป็นวัยที่ต้องการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าเรียนในระบบการศึกษาจริง  หรือเมื่อเข้าสู่วัยเรียนอายุ 7 ขวบ” นักวิชากาศึกษาด้านเด็กเล็กระบุ

เมื่อไม่มีการสอบทำอย่างไรนั้น รศ.นพ.อดิศักดิ์ แนะนำว่า เด็กทุกคนมีสิทธิ์ เข้าถึงการศึกษา แต่ด้วยสภาพความเป็นจริง มีโรงเรียนชื่อดัง มีโรงเรียนกลุ่มสาธิตมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออปท. เมื่อต้องรับเด็กเล้กเข้ามาเรียน จึงมีการกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไป

ที่นิยมใช้กันมากและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การรับลูกของบุคลากรเข้าเรียนแบบอัตโนมัติ อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ามีพี่เคยเรียนอยู่มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พี่จะได้ดูแลน้องได้ และยึดหลักประชาธิปไตย เรียงตามใบสมัครใครมาก่อนมาหลัง เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อรับเด็กเล็ก ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ยังมีที่นั่งเรียนเหลือก็จัดสรรโควต้าคนนอก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่พบว่ามีปัญหามากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนจะนิยมใช้วิธีการสอบคัดเลือก พร้อมกำหนดกฏเณฑ์ขึ้น

“ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับ การสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล หรือการสอบเข้าเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่1(ป.1)นั้นห้ามสอบคัดเลือกเด็ดขาด หรือไม่ควรมีการสอบ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ผิดพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.25625 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ”รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

เป็นที่น่าสังเกตว่า ข่าวความเคลื่อนไหวการจัดสอบอนุบาล หรือการสอบเข้าเรียนชั้นป.1 เกิดขึ้นทุกปี อย่างล่าสุดมีโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งออกข้อสอบเข้าเรียนรดับชั้นอนุบาล ด้วยการตั้งคำถามว่า นายกรัฐมนตรีชื่ออะไร ปรากฏว่ามีเด็กเล็กที่เข้าสอบอนุบาล ตอบไม่ได้กันเป็นส่วนมากทำให้เด็กเหล่านั้นพลาดโอกาสเข้าเรียนอนุบาล

“ความจริงการสอบนับเป็นการทารุณเด็กอีกประเภทหนึ่ง อีกทั้งเป็นการทารุณในน้ำมือของพ่อแม่ผู้ปกครองที่บังคับลูกเรียนพิเศษ กวดวิชาเพื่อมาสอบ ผมแปลกใจมาก คณะกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือบอร์ดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำอะไรอยู่ ทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพิ่มรอยแผลในใจทั้งเด็กเล็กและผู้ปกครอง” รศ.นพ.อดิศักดิ์ฝากทิ้งท้ายถึงบอร์ดการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ที่มา คมชัดลึก

โปรดแสดงความคิดเห็น