อบรมให้ความรู้เรื่องของภัยจักรยานยนต์ ก่อน 15 ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง จ.นครปฐม ( 23 ก.พ.2565 )

23 กพ. 2565 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และโรงเรียนวัดตะโกสูง ให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องของภัยจักรยานยนต์ ก่อน 15 ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ โดยมีนายจตุรงค์ การดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง จ.นครปฐม ให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง จ.นครปฐม


 

โปรดแสดงความคิดเห็น