ตรวจพิสูจน์ผลกระทบสุขภาพรอบเหมืองทอง : บ่ายโมง ตรงประเด็น (17 ก.พ. 65)

ตรวจพิสูจน์ผลกระทบสุขภาพรอบเหมืองทอง

หนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมจะหยิบยกมาเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติครั้งนี้ ก็คือ การเปิดเหมืองทอง กับข้อสังเกตว่า มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและเงินแผ่นดินไปแลกกับการใช้อำนาจพิเศษที่ผิดพลาดของ พลเอกประยุทธ กรณีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปิดเหมืองทองหรือไม่

หลายคนคงยังจำผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมืองทองคำ รอยต่อ 3 จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ได้ จนกระทั่งมีคำสั่ง ม. 44 ปิดเหมืองทอง ชาวบ้านที่เคยได้รับผลกระทบ บอกว่าหลังจากที่เหมือง ถูกปิด ดูเหมือนว่าสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่นั่นจะดีขึ้น

ขณะที่บางส่วนก็ดีใจที่จะได้กลับไปทำงานต่อเมื่อเหมืองเปิด แต่คงต้องแยกกันระหว่างประเด็นผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจ ถ้ามองเรื่องสุขภาพ การพบสารโลหะหนักในร่างกายผู้ใหญ่อาจถูกโต้แย้งได้ว่ามาจากพฤติกรรมการบริโภคและใช้ชีวิตที่เสี่ยง

แต่กับเด็กรอบเหมืองที่พบสารโลหะหนักในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร นี่ยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบดูคลิป


> เหมืองแร่ทองคำ
โปรดแสดงความคิดเห็น