อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก กับสาเหตุจากการละสายตา ( 11 มีนาคม 2565 )

อุบัติเหตุในเด็กเล็ก เรามักจะเห็นจากข่าวหรือคลิปจากสื่อออนไลน์อยู่บ่อย ๆ บางเหตุการณ์เด็กอาจเพียงแค่ตกใจ แต่บางเหตุการณ์นำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เกิดจากการละสายตาเพียงครู่เดียวของผู้ปกครอง ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งคือ การจมน้ำในบ้าน หน้าบ้าน บริเวณบ้าน และนอกบ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ด้วย

ผู้จัดรายการ สุรีย์พร วงศ์สถิตพร

วิทยากร รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


ดูคลิป

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น