แนะ 5 ทักษะที่พ่อแม่ต้องรู้ ป้องกันเด็กจมน้ำได้ ( 15 มี.ค.2565 )

เรื่อง : แนะ 5 ทักษะที่พ่อแม่ต้องรู้ ป้องกันเด็กจมน้ำได้ สัมภาษณ์ : ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยและฝ่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เผยว่า

เด็กปฐมวัยช่วงอายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นวัยที่พัฒนาการทางสมองยังไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลได้สมบูรณ์ ไม่สามารถเรียนรู้ความเสี่ยงรอบตัว ไม่รู้อันตราย เป็นวัยที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลต้องดูแลใกล้ชิด

 ดูคลิป


 > เด็กจมน้ำ

 

โปรดแสดงความคิดเห็น