ลูก ๆ อยู่บ้านก็ปลอดภัย-ไปเรียนก็หายห่วง ( 20 มีนาคม 2565 )

เวทีพูดคุยสบายสบายเพื่อความปลอดภัยในเด็ก ครั้งที่ 1/2565

 หัวข้อ “ลูก ๆ อยู่บ้านก็ปลอดภัย-ไปเรียนก็หายห่วง ” วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องถ่ายทำ 1308 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

  • รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หัวข้อ “กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานอบรม”
  • นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก หัวข้อ “กำจัดจุดเสี่ยงภัย และเพิ่มความปลอดภัยให้ครอบครัว”
  • นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก หัวข้อ “ทำอย่างไร บ้านจึงเป็นวิมานของเรา”
  • นายวุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก หัวข้อ “กำจัดภัยในโรงเรียน อันตรายที่คาดไม่ถึง” 

โปรดแสดงความคิดเห็น