สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร ( 14 เม.ย. 2565) ช่อง3HD

สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร ( 14 เม.ย. 2565) ช่อง3HD

ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกี่ยวกับอุบัติเหตุในเด็ก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมติดคอเด็ก

ดูคลิป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น