ไม่ตาย ไม่พิการ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ ( 08 พ.ค.2565 )

ไม่ตาย ไม่พิการ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ สัมภาษณ์ : คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ หน.ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ดำเนินรายการโดย พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์ และ ศิริพร กิจประกอบ

ในรายการ 100.5 อาสาเตือนภัย วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.65


 

โปรดแสดงความคิดเห็น