ไม่ควรยืดหยุ่น! กฎหมาย Car Seat รอมา 20 ปีแล้ว CH7HD ( 11 พ.ค.2565 )

เช้าข่าว 7 สี – ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เผยกฎหมายคาร์ซีตที่รอมา 20 ปี ไม่ควรยืดอีก แต่รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง

จากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจราจรทางบกฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญกำหนดให้ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วันข้างหน้านั้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญ การอุ้มเด็กนั่งบนตักแล้วพ่อแม่กอดไว้ ก็ไม่ปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้เด็กกระเด็นออกนอกรถ และเสียชีวิตได้ เพราะไม่มีอะไรรั้งไว้

เข็มขัดนิรภัยในรถยนต์เองก็ไม่ได้ออกแบบมาให้คาดพอดีกับตัวเด็ก ฉะนั้นเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี หรือสูงน้อยกว่า 135 เซนติเมตร จึงควรได้นั่งในที่นั่งนิรภัย ตามช่วงอายุที่เหมาะสม คือช่วงแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ต้องใช้ที่นั่งที่หันหน้าไปทางด้านหลังรถ หรือที่นั่งสำหรับทารก และเด็กเล็กเด็กอายุ 2-6 ขวบ ขึ้นไปให้นั่งเบาะหลัง และหันหน้าไปทางด้านหน้ารถตามปกติได้

ส่วนคาร์ซีต ต้องมีเข็มขัดนิรภัยในตัวสามารถยึดเหนี่ยวร่างกายเด็กไว้ 5 จุด ส่วนเด็กอายุ 4-11 ปีขึ้นไป ให้ใช้ที่นั่งที่นั่งเสริม หรือ booster seat เพื่อยกตัวให้สูงพอที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ได้ ขณะที่เด็ก 13 ปีขึ้นไป ให้นั่งเบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัย จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 2 เท่า

ในเวลา 120 วัน ก่อนกฎหมายบังคับใช้ ควรเป็นเวลาที่รัฐบาล หน่วยงานชุมชนต้องเตรียมตัว ตั้งแต่การให้ความรู้ และสร้างทัศนคติประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถ รวมถึงสนับสนุนการซื้อด้วยมาตรการตั๋วคืนเงิน หรือลดราคา สนับสนุนให้เกิดการผลิตในประเทศ ตลอดจนต้องลดต้นทุนผู้ขายด้วยการลดภาษีนำเข้า> แถลงข่าวด่วน!! หมออดิศักดิ์ เผยรอ กฎหมายคาร์ซีตมา 20 ปี ไม่ควรยืดอีก ( 10 พ.ค.2565 )


 

โปรดแสดงความคิดเห็น