แถลงข่าวเปิดตัว iSafe Family Game ต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ( 14 พ.ค.2565 )

แถลงข่าวเปิดตัว iSafe Family Game ต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับครอบครัวเด็กประถมวัย
พร้อมประกาศรางวัลนักแคสต์ iSafe สร้างสรรค์
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.

____________________________________
กำหนดการ
14.00-14.20 กล่าวเปิดงานโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14.20-14.30 แนะนำภาพรวมของโครงการ โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
14.30-15.00 เสวนาเปิดตัว “iSafe Family Game” พบกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณกรวิการ์ บุญตานนท์ หัวหน้าโครงการ iSafe Family Game Project
คุณทิพากร สอนจันทร์ ผู้แทนบริษัท นีโอเทค บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด(Neo Tech)
คุณจณิน วัฒนปฤดา ผู้แทนบริษัท วิสดอม ออฟ บัตเตอร์ฟลาย จำกัด (WI:B)
คุณวิภาพรรณ วงษ์สว่าง ผู้ดำเนินรายการ
15.00-15.30 ประกาศผลรางวัลนักแคสต์ iSafe สร้างสรรค์ 

โปรดแสดงความคิดเห็น