มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดประชุมขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ ( 19 พ.ค.65 )

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปรง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในงานมีการนำเสนอสรุปข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำของเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ เวทีแลกเปลี่ยนและร่วมพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กและเยาวชน รวมทั้งการประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ อีกด้วย


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น