กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี “นั่งคาร์ซีท” โดยกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยการปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี “นั่งคาร์ซีท” โดยกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยการปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาท
.
แน่นอนว่าก่อนกฎหมายคาร์ซีท จะมีผลบังคับใช้ ไม่เพียงประชาชนเท่านั้นที่ต้องเตรียมตัว ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และองค์กรต่างๆ ต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงคาร์ซีทที่ราคาค่อนข้างแพง!


.
#เวทีคุยเรื่องถนน วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 13.30-14.30 น. พูดคุยกันในประเด็นร้อน กับ 2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

▪️พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
▪️รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบดี
.
ชวนคุยโดย : คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ดูคลิป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น