11 มิ.ย. ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 “เสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด19”

MU Safe School Virtual Workshop 12
ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก, ครู-อาจารย์ และผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12หัวเรื่อง “ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว”
เรื่อง “เสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด19”

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น.
(ฟรี) ระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live

ลงทะเบียน ได้วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

>  ลงทะเบียน 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น