ขอขอบคุณทีมงาน ที่ได้สร้างความภาคภูมิให้กับ CSIP อีกครั้งหนึ่ง ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

ขอขอบคุณทีมงาน ที่ได้สร้างความภาคภูมิให้กับ CSIP อีกครั้งหนึ่ง
ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

1.แสดงความยินดีกับ คุณกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ (โล่และเงินรางวัล) ผลงานวิชาการประเภทโครงการ/นวัตกรรมเยาวชน (trophy)
“โครงการ 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน” (สนับสนุนงบโดย บ.เชลล์)

2.คุณวุฒิพงษ์เพิ่มมณีรัตน์ และ คุณจตุรงค์ ศิริบรรณากูลได้นำ “โครงการ ก่อน15ไม่ขี่” และ “เกม iSafe” ไปเผยแพร่ในงาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ โดยการประสานงานจาก CSIP ..ทีม Rabbit crossing และพญ.ลลนา ก้องธรนินทร์แห่ง รพ.รามาธิบดี ได้มีกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลาย ในงานนี้เพื่อแนะนำกลุ่มงานจากรามาธิบดี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

> คลิปกิจกรรม

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น