ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง”การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเล็ก : ผู้ใหญ่ต้องปกป้อง เด็กต้องเรียนรู้”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ในหัวข้อ “การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเล็ก : ผู้ใหญ่ต้องปกป้อง เด็กต้องเรียนรู้”

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยเด็ก รพ.รามาธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ในหัวข้อ “การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเล็ก : ผู้ใหญ่ต้องปกป้อง เด็กต้องเรียนรู้”

พร้อมกล่าวเชิญชวนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองหันมาใส่ใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเล็ก โดยมี คุณงามตา รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบูรณาการเครือข่าย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings และ Facebook live โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 5,500 คน

ดูคลิป

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพลิสรา ธรรมโชติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบต่อเด็กที่ถูกละเมิด และ การเยียวยา” คุณทองไพรำ ปุ้ยตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว และ คณะมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก บรรยายในหัวข้อ “การปกป้องภัยทางเพศ / ตัวฉันเป็นของฉัน (เด็กต้องรู้)” คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน “ตัวอย่างกิจกรรมสอนเด็กปฐมวัย ในเรื่องเพศ”


 

โปรดแสดงความคิดเห็น