ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ รุ่น 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ รุ่น 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

> ลงทะเบียนเข้าร่วม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รายละเอียดหลักสูตรการเรียน ได้ที่ คุณงามตา โทร.081-4082590
การลงทะเบียน ได้ที่ บุศราพร โทร.089-9114795 

โปรดแสดงความคิดเห็น