กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ไขปัญหา “เด็กตายเพราะถูกทารุณกรรม”

กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ไขปัญหา “เด็กตายเพราะถูกทารุณกรรม”
วิทยากร – คุณประจวบผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 6 ก.ค. 2565


 

โปรดแสดงความคิดเห็น