ขอเชิญ คุณครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อ-แม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/ 2565 เรื่อง : กัญชา กับ สมองเด็ก

ขอเชิญ คุณครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อ-แม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/ 2565 เรื่อง : กัญชา กับ สมองเด็ก

ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 – 13.30 น.

ผ่านโปรแกรม zoom application

Meeting ID: 943 2574 9512 Passcode: 490878

> ลงทะเบียน


 

โปรดแสดงความคิดเห็น