ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน
และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ในระดับชั้น ป.4- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม
✨ในโครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
✨สนุกกับการ“เที่ยว เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ”

เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
เริ่มกิจกรรมในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

> เล่นรอบเมือง
โปรดแสดงความคิดเห็น