อภิปราย เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันนักมวยเด็ก ( 12 ก.ย.2565 )

( 12 ก.ย.2565 ) รศ นพ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี อภิปราย เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันนักมวยเด็ก

ในการรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน : กรณีมวยเด็ก ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

 ดูคลิป

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อภิปรายรายงานฯ


สว.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อภิปรายรายงานฯ

สว.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อภิปรายรายงานฯ

นาวาอากาศเอก วิชัย ราชานนท์ อภิปรายรายงานฯ

สว.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อภิปรายรายงานฯ

สว.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อภิปรายรายงานฯ


> มวยเด็ก
โปรดแสดงความคิดเห็น