คาร์ซีต มาตรฐานความปลอดภัย ที่ต้องมองให้ไกลกว่ากฎหมาย รู้สู้ภัย ThaiPBS

5 ธันวาคม 2565 วันที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งที่นั่งนิรภัย หรือ “คาร์ซีต” สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลังจากที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ภาระที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครอง แลกกับการลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ – เสียชีวิต ของลูกหลาน มาร่วมตามหาความชัดเจนในการบังคับใช้กฏหมายคาร์ซีตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับจริง ปรับจริง หรือจะเลื่อนการบังคับใช้กฏหมายไปอีก 

โปรดแสดงความคิดเห็น