เวทีเสวนา พูดคุยสบายๆ ” เด็กจะรอดหรือไม่นะ…ถ้าใช้คาร์ซีท ” (เคสตัวอย่าง ถอดบทเรียนพิเคราะห์เหตุจริงกรณีจังหวัดพิษณุโลก ) 

เวทีเสวนา พูดคุยสบายๆ ” เด็กจะรอดหรือไม่นะ…ถ้าใช้คาร์ซีท ” (เคสตัวอย่าง ถอดบทเรียนพิเคราะห์เหตุจริงกรณีจังหวัดพิษณุโลก ) วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.

นำทีมเสวนาโดย

✨รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล )

✨คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (ฝ่ายสื่อสารธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี)


> เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก
โปรดแสดงความคิดเห็น