ผลวิจัยเด็กยุคโควิด ก้าวร้าว เรียนรู้ช้า ( 07/01/2565 ) TNN16

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลเด็กระดับปฐมวัยในช่วงโควิด-19 ว่า ต้องเน้นให้เด็กมีความยืดหยุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูอย่างหลากหลาย

เนื่องจากช่วงที่โรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็กต้องปิดชั่วคราวเพราะโควิด-19 ทำให้เด็กถูกจำกัดการทำกิจกรรม จนส่งผลต่อพัฒนาการล่าช้า

อ่านเพิ่มเติม

มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัวในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ( 6 ม.ค.2565 )

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (6 มกราคม 2565 ) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ จากนั้นเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

เสวนานโยบาย “พิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก” (เครื่องมือนำทางสู่การจัดการความปลอดภัยในเด็ก) 06 ม.ค.2565

เสวนานโยบาย “พิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก” (เครื่องมือนำทางสู่การจัดการความปลอดภัยในเด็ก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

นำวงเสวนา โดย นายธนูสินทร์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” ( 06 ม.ค.2565 )

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ อาคารศูนย์วิจัยชุมชน อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพ สู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพสู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

8 มกราคม 2565 ตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” ด้วยคำขวัญ”รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เด็กในยุคสมัยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำเป็นที่จะต้องเติบโตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้ที่จะ “อยู่ร่วม COVID-19”

อ่านเพิ่มเติม

สสส. – สคอ.แถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมงาน สสส. – สคอ.แถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2565

อ่านเพิ่มเติม

พบสารอันตรายต่อระบบสืบพันธ์ และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายในภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก ( 20 ธ.ค.2564 )

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟัง ผลการสำรวจสารอันตรายต่อระบบสืบพันธ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายในภาชนะบรรจุอาหาร วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น

ผลการสำรวจ “ทาเลท”สารอันตรายต่อระบบสืบพันธ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายในภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก

“พลาสติก Food Grade คือ พลาสติกที่มีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้บรรจุอาหารพลาสติกบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารได้เพราะเป็นพิษอันตราย บางชนิดนำเอาสารเคมีบางอย่างมาเป็นส่วนผสมทำให้เป็นอันตราย สารอันตรายชนิดหนึ่งได้แก่ กลุ่มสารทาเลต (Phthalates) ซึ่งเป็นกลุ่มเพิ่มภาวะการคืนรูป (plasticity) ลดความหนืด (viscosity) โดยรวมทำให้มีสภาวะความอ่อนนิ่มมากขึ้น สารนี้สามารถเคลื่อนย้ายออกจากภาชนะไปเกาะติดกับอาหารได้ เมื่อกินเข้าไปจะเป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

รถโรงเรียนไม่ปลอดภัย

รถโรงเรียนไม่ปลอดภัย

วิทยากร – คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยและฝ่ายสื่อสารสารธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 16 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.นครปฐม ( 15 ธ.ค.2564 )

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำโดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เก็บเคส ไฟไหม้เพิงพักคลอกเด็กหญิง 6 ขวบ ดับสลด ( 02 ธ.ค.2564 )

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ลงพื้นที่เก็บเคสเหตุเพลิงไหม้เพิงพักครอบครัวเก็บของเก่าย่านมีนบุรี เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ถูกไฟคลอกเสียชีวิต แม่ผู้ตายสงสัยเกิดเหตุได้อย่างไร เพราะบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้

อ่านเพิ่มเติม