(19 ส.ค.2558) เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

11922901_921845777863630_1395861691118806955_o

(19 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้แก่ชาว อสม.ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร

พบกับพี่น้องอสม.ชาววังกรด จ.พิจิตร
อ.ปรีชา ชูทรัพย์ “บ้านเก่าเมืองเก่าเป็นสิ่งทรงคุณค่า แต่อย่าปล่อยให้ขยะเต็มเมือง”
ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ” ต้องช่วยกันรักษาที่นี่ให้งดงามตลอดไป หากปล่อยให้ความเจริญรุกรานเข้ามามากเกินไป…สุดท้ายมันจะยากเยียวยา….”

วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ ” ทำอย่างไร..ขยะ..จึงจะกลายเป็น..เงิน…? “

 

อ่านเพิ่มเติม

“นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8

11875196_912730998775108_5380360969366170141_o

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8
(Teacher Training Workshop)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Safe Kids Walk This Way, FY16)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.

ความเป็นมา

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่ แนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจานวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

11754763_1162048903821716_1918595849957698483_o

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

SKT, CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย, โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, และเครือข่าย

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) ของนักเรียน 12 คน (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางถนนที่มีต่อคนเดินเท้า-ข้ามถนนบริเวณในและรอบๆ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

( 23 ก.ค.2558 )ประชุมคณะทำงานชุมชนปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

DSC_1184

( 23 ก.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม
ขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม

(คลิปรายการ) โครงการพริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน

IMG_7943

ประจวบ ผลิดผลการพิมพ์และวุฒิพงศ์ เพิ่มมณีรัตน์
สองหนุ่มน้อยเล่าถึงที่มาของโครงการพริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน

> โครงการพริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

> โครงการชุมชนปลอดภัย

 

 

กิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2

wpid-wp-1437454049303.jpeg

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2 จัดโดย สสส.

กำหนดการกิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2
“กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่”…หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
ประเด็นหลัก : ถอดรหัสปฏิบัติการขับเคลื่อน…การผลักดันงานของเราสู่นโยบายพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

(05 ก.ค.2558) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

DSC_1056

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ณ. รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.2558 เวลา 9.30 ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงพื้นที่เทศบาลบ้านกำพร้า จ.สมุทรสาคร โดยเริ่มจาก รพ.สต.บ้านกำพร้า เพื่อพบปะพูดคุยกับ ผอ.รพ.สต. เรื่องปัญหาความปลอดภัยในชุมชน จากนั้นได้เชิญทีมงานศูนย์วิจัยฯให้เป็นผู้นำการเสวนาฯ โดยมีผู้นำชุมชนบ้านกำพร้า เข้าร่วมราว 20 ท่าน อันประกอบด้วยผู้บริหาร รพ.สต. ผู้นำอสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองการศึกษา คุณครูศูนย์เด็กเล็ก ประธานชมรมแม่บ้าน ฯลฯ

การเสวนาในครั้งนี้เริ่มจาก
-การฉายภาพยนตร์สารคดีชุด 10 คลิปอันตราย ( รวมสารพัดภัยต่างๆ)
-อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ บรรยายเรื่อง ภัยสารเคมี และ ภัยจราจร พร้อมวิธีป้องกันแก้ไข ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
-ฉายภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทางโค้ง ( ภัยจากจักรยานยนต์ )

อ่านเพิ่มเติม

(5 มิ.ย.2558) ประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

11334228_924882607534287_8685789512853319868_o

เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมระดมคลังสมอง เน้นพัฒนาให้เป็นเมืองปลอดภัยและเมืองน่านอยู่อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 58 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน
จัดประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

พร้อมการเสวนา ในหัวข้อ “เมืองน่านเป็นเมืองแห่งความสุข” เพื่อการพัฒนาเมืองน่าน ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และประกอบกับจังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่าน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติ ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสุบรรณ ครองใจ ผู้อำนวยการกองโครงการสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้ดำเนินรายการเอง
และในเวทีเดียวกันนี้ ยังจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับ นายแพทย์นิวัติชัย สุจริตจันทร์
เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เมืองน่าน จนได้รับเกียรติเป็น “พลเมืองเกียรติยศเมืองน่าน”

นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “น่าน: คิดให้ใส คิดให้ไกล”
โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ และการเสวนาหัวข้อ “เมืองน่านเมืองแห่งความสุข”
ในประเด็น ทำอย่างไรให้สะอาดและสวยงามสมกับเป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน,
รักษาอัตลักษณ์ให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนองต่อการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย,เมืองสิ่งแวดล้อมดี การจัดการขยะ ตามวาระแห่งชาติได้อย่างไรให้เหมาะสม,สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้สัมผัสได้

เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการประชุมนานาชาติ WHO
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 และสร้างเมืองธรรมาภิบาล เป็นเทศบาลปลอดคอรัปชั่น พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนเอื้ออาทรและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

การประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้
เทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ”

และได้มีการเชิญปราชญ์ นักวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการคลังสมอง
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งคาดว่าผลของการประชุมระดมสมองและกำหนดทิศทางให้แก่เทศบาลเมืองน่าน จะเป็นการระดมสมองค้นหาองค์ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพ ในอันที่จะพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

เวทีคลังสมองเทศบาลเมืองน่านปี 3
เมื่อ วันที่ 05 มิย.58 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

11402307_924879794201235_2660547395434063835_o 11144487_924881190867762_8155858584223893830_o  1500927_924879084201306_1541790392375501450_o 11009963_924879637534584_2399855881300565236_o 11111230_924875850868296_243125245752988519_o 11401018_900545776676589_3583122092447901374_n 11406147_924878997534648_3897605669740040221_o 11406555_924875750868306_3893545389497801923_o (1) 5322_900545746676592_7385041006679479970_n

 

logonancity1

> ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย” จ.พิจิตร

IMG_7346

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ.ห้องวรพงศ์ พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

8.00 – 8.40 ลงทะเบียน
ผู้ดำเนินรายการ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ )

8.40 – 9.00 พิธีเปิด
9.00 – 9.20 ถ่ายภาพยนตร์ ชุด 10 คลิปอันตราย
9.20 – 10.30 เวทีอภิปราย หัวข้อ

“ทำอย่างไรชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจะปลอดภัย ? ”

IMG_7214

โดย คุณพัฒนา ผอบเหล็ก ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร)
คุณงามตา รอดสมใจ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯรพ.รามาธิบดี )
คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี ) ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ )

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สถานเลี้ยงเด็กที่ไม่ปลอดภั

10.45 – 12.00 อภิปราย หัวข้อ

“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear ! ”
โดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ อนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ( ดำเนินรายการ และอภิปราย )
คุณ ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )
คุณ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )

IMG_7307IMG_7315

( ภาพชุด เวทีรอบเช้า ) photos to the album >>: เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”.

 

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00 -…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

13.00  – 13.30 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทางโค้ง ”และ ภาพยนตร์สารคดี “ตลาดเกรียบเมืองปลอดภัย”

13.30 –  15.00 ช่วง “ร่วมคิด – ร่วมแชร์” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ไอเดียในกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน (ฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก)

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สนามเด็กเล่นมหาภัย

15.15 – 16.00 เลือกตัวแทน ฐานละ 3 ท่าน นำเสนอ แนวทางการเปลี่ยนแปลง

IMG_7617-ANIMATION

( ภาพชุด เวทีรอบบ่าย ) photos to the album >>>: รอบบ่าย เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชนปลอดภัย” จ.พิจิตร.

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

ช่วง *** การอภิปราย หัวข้อ“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear! ”
เนื้อหาการอภิปราย เน้นกรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่จริง (ทั้งในจ.พิจิตร และชุมชนอื่นๆ) จากการเก็บเคสของเด็กในชุมชน ที่ผ่านการพิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุการตายในเด็ก โดยจะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากคู่มือเพื่อความปลอดภัยต่างๆ และ งานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนการแนะนำและสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
เช่น แบบบันทึกการเดินสำรวจ ( Safety Round Record)
แบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน (Surveillance of school injury records)

*** ช่วง ร่วมคิด – ร่วมแชร์ เน้นให้แต่ละฐานแสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ ความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของชุมชน / โรงเรียน /ศูนย์เด็กเล็ก (โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบ 3 ฐาน คือฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก )

IMG_7562 IMG_7525 IMG_7505 IMG_7596

หัวข้อการพูดคุย
1. อดีต (Case study) แชร์ประสบการณ์ ปัญหา เหตุการณ์อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ผ่านมา ในชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก แล้วร่วมพิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น

2. อนาคต แชร์ไอเดีย “ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็กในฝัน ของข้าพเจ้า ”

3. ปัจจุบัน แชร์ประสบการณ์ “ข้าพเจ้าทำอะไรบ้าง ในบทบาทที่มีอยู่” รวมทั้งสิ่งสนับสนุน และ อุปสรรค

4. วิสัยทัศน์ “ เราจะร่วมกันสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร ? ” จะเริ่มอย่างไร ? และ เมื่อใด ?

5. แสดงวิสัยทัศน์ สรุป และ เสนอแผนกลยุทธการขับเคลื่อน สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชุมชน/ โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก โดยตัวแทน ชุมชนละ 3 ท่าน

IMG_7621
*** หลังจากงานเสวนา…
นักวิจัยประจำฐานทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดีย
ร่วมหาแนวทางผลักดัน งานชุมชน/ โรงเรียน/ ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการขับเคลื่อน รุดหน้า และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

IMG_7539IMG_7170

โปรดแสดงความเห็น

( 20 พ.ค. 2558 ) บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัย แก่ชุมชนวังกรด

IMG_6703

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และ
ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
ณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม