The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ( 22 ก.ย.2563 )

วันที่ 22 กันยายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,3,4และ5 จากโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ผ่านการเล่น

ณ ศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆแยกตามฐานดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 15 -17 ก.ย.2563 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้ให้การต้อนรับ น้อง ๆ หนู ๆ ชั้นประถมศึกษา
1. โรงเรียนบ้านดงเกตุ และโรงเรียนวัดเชิงเลน วันที่ 15 กันยายน 2563
2. โรงเรียนบ้านห้วยกรด และโรงเรียนวัดน้อย วันที่ 16 กันยายน 2563
3. โรงเรียนบ้านบางประแดง และโรงเรียนวัดห้วยตะโก วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนวัดผาสุการาม ( 14 ก.ย.2563 )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้ให้การต้อนรับ น้อง ๆ หนู ๆ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดผาสุการาม มาร่วมทำกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง

อ่านเพิ่มเติม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จ.นครสวรรค์ ( 19 ส.ค.2563 )

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง”

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ( 7 ส.ค.2563 )

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมกับ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์เพื่อให้ชุมชนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด19 ที่ ชุมชนหลังกรมทางหลวง เขตปทุมวัน กทม. ( 02 มิ.ย.2563 )

2 มิ.ย.63 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกิจกรรม เด็กชุมชนรณรงค์เพื่อให้ชุมชนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด19
ที่ ชุมชนหลังกรมทางหลวง เขตปทุมวัน กทม.

โดยผู้นำชุมชนชวนเด็กๆออกแบบป้ายรณรงค์ สอนเด็กๆทำเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ทำสบู่อนามัย เพื่อแจกแก่ชาวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

safety hunter โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี ( 24-25 ก.พ2563 )

24-25 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมกิจกรรมThe safety hunter :ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

19 ก.พ.2563  อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ


ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 37 คน โรงเรียนนาเนียงโคกยาง 13 คน โรงเรียนโนนดู่ 35 คน และโรงเรียนบ้านบาก 16 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง โรงเรียนวัดทองศาลางาม กทม. ( 12 ก.พ.2563 )

กิจกรรมInternational Walk to School Day: Walk to School Challenge เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง 


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Safe Kids Worldwide และ FedEx Express จัดกิจกรรม International Walk to School Day: Walk to School Challenge.. เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนวัดทองศาลางาม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run for Kids บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ( 17 พ.ย.2562 )

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล funrun 5 km. Run for Kids Baan tan tawan ฉลองครบรอบ 40 ปี บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก เพื่อสุขภาพเด็กน้อยด้อยโอกาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม