SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร จ.พิจิตร ( 27.07.2560 )

( 27 ก.ค.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์
ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน
ณ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

อบรมฝึกซ้อมแผนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และวิธีการกำจัดเหาในเด็ก ณ ศพด.คลองบางกระบือ สมุทรปราการ ( 19 ก.ค.2560 )

วันพุธที่ 19 กค. 2560 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และวิธีการกำจัดเหาในเด็ก ณ ศพด.คลองบางกระบือ โดยเชิญครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ.เมืองและอ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม จำนวน 30 ศูนย์

อ่านเพิ่มเติม

don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ( 5-6 ก.ค.2560 )

( 5-6 ก.ค.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
เด็ก don’t drive เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย
ณ โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 ( 5-6 ก.ค.2560 )

5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา 12 คน จัดกิจกรรม “Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวนกว่า 2,500 คน 71 ห้องเรียน (เข้าสอน 71 ครั้ง) 5 โรงเรียน 5 เขต (ที่สมัครเข้าร่วม) ได้รับความรู้เรื่องเดินเท้าปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร ( 29 มิ.ย.2560 )

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร

จัดโดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่”

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

วันที่ 28 มิย. 2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เข้าร่วมงานในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมก่อน15ปี ไม่ขี่ จยย. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ ( 27 มิ.ย.2560 )

วันที่27 มิย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่”

อ่านเพิ่มเติม