ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ”

IMG_0123

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) เวลา 13.00 – 16.00 น.

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ”

ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (รพ.รามาธิบดี)

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

สร้างความร่วมมือ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย

IMG_0080

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่ง ประเทศไทย(สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมเป็นภาคี ดำเนินการสร้างความร่วมมือ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และผลักดันให้มีการเชื่อมประสานกลไกแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

รายการ 1 บวก 1 ทางช่อง WB TV เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชน

11951413_955877297809992_6666917324789436084_n

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และผู้นำชุมชนในเขตราชเทวี กทม.
ในรายการ 1 บวก 1 ทางช่อง WB TV
เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชน

ดำเนินรายการโดย คุณขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

อ่านเพิ่มเติม

( 24 ก.ย.58 ) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

IMG_9861

24 ก.ย.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ชุมชนพักทัน
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม

( 23 ก.ย.58 ) เสวนาความปลอดภัย อบต.ท่าข้าม จ.สิงห์บุรี

DSC_1599

23 กันยายน2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน
โดยมีท่านนายกและปลัด อบต.ท่าข้าม ให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุม อบต.ท่าข้าม จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัย Safe Community จ.สิงห์บุรี

IMG_9536

โครงการสัมนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัย Safe Community

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายชโลธร ผาโครต ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด และนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ รักษาการราชการหัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม

“นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8

11875196_912730998775108_5380360969366170141_o

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8
(Teacher Training Workshop)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Safe Kids Walk This Way, FY16)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.

ความเป็นมา

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่ แนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจานวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม

“RACE FOR SURVIVAL วิ่งเพื่อเด็ก”

11882812_909049889143219_2497764096885319550_o

( 10 ส.ค.58 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์และคณะ เข้าร่วมงาน
วิ่งเพื่อเด็ก race for survival

ตัวแทนเด็กๆ จากโรงเรียนหกแห่งของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะร่วมวิ่งในกิจกรรมงาน “Race for Survival วิ่งเพื่อเด็ก” ที่จัดขึ้นโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ณ โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เพื่อสนับสนุนความสำคัญของมาตรการการสวมหมวกนิรภัยในเด็กเพื่อให้เด็กอยู่รอด

แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDG) ข้อ 4  ในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กลงสองในสามเท่า ในระหว่างปีพ.ศ. 2533 – 2558 แต่ประชาชนชาวไทยก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมาย  ตัวอย่างเช่น การที่เด็กไม่สวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ทำให้เด็กๆจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมทั้งความพิการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

11754763_1162048903821716_1918595849957698483_o

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

SKT, CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย, โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, และเครือข่าย

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) ของนักเรียน 12 คน (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางถนนที่มีต่อคนเดินเท้า-ข้ามถนนบริเวณในและรอบๆ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

(คลิปรายการ) โครงการพริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน

IMG_7943

ประจวบ ผลิดผลการพิมพ์และวุฒิพงศ์ เพิ่มมณีรัตน์
สองหนุ่มน้อยเล่าถึงที่มาของโครงการพริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน

> โครงการพริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

> โครงการชุมชนปลอดภัย