Road Safety Award: Nan Municipality ( December 6-7, 2017 )

Road Safety Award: Nan Municipality

Mr. SurapolTeinsoot, Mayor of Nan Municipalitygot the Prime Minister Road Safety Award from Mr.SutheeBoonmak, Deputy Minister of Interior on 13rd Thailand Road Safety Seminar,December 6-7, 2017 at BITEC Bangna.

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE ( 28-29 พ.ย.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 39 แห่ง เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และสามารถกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

อ่านเพิ่มเติม

ทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอม (11 พ.ค.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Fedex เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม ทาสีถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยง ภายใต้โครงการ safe school zone โดยร่วมกันทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึง

โดยบริษัทบริติช เพ้นท์ส จำกัด ได้สนับสนุนสีพร้อมอุปกรณ์ในการทาพื้นถนน และฟุตบาต เพื่อนำมาทาบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นจุดสังเกตุ เห็นได้ชัดเจน เป็นจุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอดป้องกันการกีดขวางการจราจร หน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจุบัน และสร้างความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน้าโรงเรียนได้จริง
อ่านเพิ่มเติม

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone ( 18 ก.พ.2560 )

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

(ภายใต้โครงการ Safe School Zone จ.น่าน จากโรงเรียนต้นแบบสู่การขยายผล)

18 กุมภาพันธ์ 2560 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) พร้อมด้วยคณะทำงาน Safe School Zone ประกอบด้วยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (รอง ผอ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน และนางพรรณทิพย์ คณะเทศ), เทศบาลเมืองน่าน (นายกเทศมนตรี นายสุรพล เทียรสูตร และนายธีรศักดิ์ จันทร์หอม), สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ), ผู้นำชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนพญาภู และชุมชนมิ่งเมือง ได้ลงสำรวจการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ภายใต้โครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) ตลอดจนหารือการพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ พร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone แก่โรงเรียนกว่า 100 แห่งในจังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ( 8-9 พฤศจิกายน 2559 )

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560
ทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  ได้เห็นถึงความสำคัญของการซ้อมแผนหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการซ้อมแผนดับเพลิง ใน “โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมชุมชนปลอดภัย เทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน ( 25-26 ตุลาคม 2559 )

ตรวจเยี่ยมชุมชนปลอดภัย เทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการชุมชนปลอดภัย และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำชุมชนปลอดภัย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การรับรองชุมชนปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก​

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจังหวัดน่าน (29 เม.ย.59)

myhome

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทีมศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจังหวัดน่าน
โดยมีนายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ประธานประชาคมน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิด การประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย จ.น่าน (25.11.2015)

DSC_1790

จ.น่าน เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก ที่เทศบาลเมืองน่าน ในฐานะที่เทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากทั่วโลกมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งดูงานความปลอดภัยในจังหวัดน่าน ในงานนี้ มีผลงานวิชาการถูกคัดเลือกมานำเสนอจำนวน 88 เรื่องจากทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผลงานของไทย 36 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม