มลภาวะใน บ่อขยะแพรกษา เหมืองแร่ทองคำ โรงงานอุตสาหกรรม

ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่
บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
โรงงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

สัมภาษณ์ พญ.รัชนีวรรณ สินิทธิ์กุล กุมารแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี
ในรายการ Siamthai Update เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58

กด >> ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็ก

สารหนูและแมงกานิส

11258906_895600260504363_1370371130999484105_n

สารหนูและแมงกานิส
พบกับวิธีการป้องกัน และการดูแลเด็ก
เมื่อได้รับสารหนู และแมงกานิส

โดย อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุม แผนลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่เหมืองทอง จ.พิจิตร

10682443_838791149502427_7418839785139718310_o

16 มีนาคม 2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เข้าร่วมประชุม
แผนลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่เหมืองทอง จ.พิจิตร

โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม
ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

Untitlu

16 มีนาคม 58 กระทรวงสาธารณสุข > ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เข้าร่วมประชุม แผนลดความเสี่ยงต…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 16, 2015

 

 

เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม จากโรงผลิตน้ำดื่ม บริเวณใกล้กับเหมืองแร่ทองคำ

10855111_830677540313788_4406570815772225573_o

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม
จากโรงผลิตน้ำดื่ม บริเวณใกล้กับเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

กดดูภาพ >>> Untitlu

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 13.30 น. ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากโรงผลิตน้ำดื่ม บริเวณใกล้กับเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร http://www.csip.org

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

 

 

ชาวบ้านบริเวณรอบ เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

10842215_830673046980904_7795493432207444053_o

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 12.30 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณรอบ
เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 12.30 น. ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร http://www.csip.org

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

2 มี.ค.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่บริเวณเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตรภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร https://www.google.com/maps/@16.298743,100.648218,6106m/data=!3m1!1e3?hl=th

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

 

 

ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

10983333_830667623648113_2665504559393661943_o

2 มี.ค.2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ จ.พิจิตร
และให้ความรู้ผู้ปกครองกรณีการได้รับผลกระทบ
จากการทำเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

Untitlu

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015