ชาวบ้านบริเวณรอบ เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

10842215_830673046980904_7795493432207444053_o

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 12.30 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณรอบ
เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 12.30 น. ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร http://www.csip.org

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

2 มี.ค.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่บริเวณเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตรภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร https://www.google.com/maps/@16.298743,100.648218,6106m/data=!3m1!1e3?hl=th

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

 

 

ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

10983333_830667623648113_2665504559393661943_o

2 มี.ค.2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ จ.พิจิตร
และให้ความรู้ผู้ปกครองกรณีการได้รับผลกระทบ
จากการทำเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

Untitlu

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015