ประชุมผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและสารมลพิษตกค้าง

wpid-wp-1437453750887.jpeg

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมุทรสาคร ประชุมผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

(12 มิถุนายน 2558 ) ตรวจหาสารพิษในเด็ก โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าและ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสาคร

1511028_918026278291091_347965254627045387_n11217534_918026158291103_8175081877717136560_n

12 มิถุนายน 2558 ตรวจหาสารพิษในเด็ก
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าและ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาสารตะกั่วในเด็ก ในรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

(11 มิถุนายน 58) ตรวจหาสารพิษในเด็ก ในพื้นที่ ศดพ.กาหลง สมุทรสาคร

1939442_916005738493145_4309455539830262550_n

(11 มิถุนายน 58) ตรวจหาสารพิษในเด็ก
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ ศดพ.กาหลง
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาสารตะกั่ว
ในเด็ก ในรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

( 09 มิ.ย.2558 ) ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก “สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม” ณ รพ.สต.นาโคก

11304391_909352635795792_893341277_n

( 09 มิ.ย.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ
ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก
“สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”

ณ รพ.สต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

11414526_909352642462458_405990803_n11329577_909352725795783_1477107445_n

ด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ สารพิษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หากมีสารพิษสะสมในร่างกายจะมีกระทบ ต่อ IQ ของเด็กลดลง และ มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วย จากการสุ่มตรวจเลือดเด็กในพื้นที่พบค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่สูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฐานะประธานฯ ร่วมกับคณะทำงานการป้องกันควบคุมพิษและสารตะกั่ว ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการโครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิบูรณะนิเวศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ หน่วยงานที่เกี่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการ ” สารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก “ ร่วมกัน เพื่อติดตามสุขภาพเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง หามาตรการตรวจคัดกรองเด็ก โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองและเด็ก เจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับสารตะกั่วในเด็ก กลุ่มอายุ 6 -72 เดือน

11350396_909352639129125_1763244649_n  11418616_909360789128310_853205035_n 1458956_909352645795791_773540975_n

( 05 มิ.ย.2558 ) ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร

11407267_914028415357544_7480222180286391010_n 11412406_914028625357523_583785898279245561_n

( 05 มิ.ย.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ
ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก
“สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”

ณ รพ.สต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

1546002_914013635359022_8938632174013693076_n 11377155_914028322024220_8373341180870162079_n

ด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ สารพิษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หากมีสารพิษสะสมในร่างกายจะมีกระทบ ต่อ IQ ของเด็กลดลง และ มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วย จากการสุ่มตรวจเลือดเด็กในพื้นที่พบค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่สูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฐานะประธานฯ ร่วมกับคณะทำงานการป้องกันควบคุมพิษและสารตะกั่ว ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการโครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิบูรณะนิเวศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ หน่วยงานที่เกี่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการ ” สารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก “ ร่วมกัน เพื่อติดตามสุขภาพเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง หามาตรการตรวจคัดกรองเด็ก โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองและเด็ก เจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับสารตะกั่วในเด็ก กลุ่มอายุ 6 -72 เดือน

11393025_914028775357508_6639656033463401129_n 11393210_914030538690665_4615209079378673442_n 11393215_914030758690643_5374626502331898695_n 11401387_914030512024001_2409922845297182238_n 11401577_914028292024223_3529443181987985798_n 11407168_914028645357521_2794294500774315510_n

มลภาวะใน บ่อขยะแพรกษา เหมืองแร่ทองคำ โรงงานอุตสาหกรรม

ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่
บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
โรงงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

สัมภาษณ์ พญ.รัชนีวรรณ สินิทธิ์กุล กุมารแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี
ในรายการ Siamthai Update เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58

กด >> ภัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเด็ก

(26 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร

20150526_103744

(26 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ
ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก
“สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”
 
ณ รพ.สต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
20150526_082917 20150526_103744

(26 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่เจาะเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก”สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”ณ รพ.สต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Tuesday, May 26, 2015

ประชุมสารตะกั่วตกค้างในเด็ก จ.สมุทรสาคร

10845971_786958088019067_7937949950304280419_n

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค.2557
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
และ ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เข้าร่วมประชุม หาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคพิษจากสารตะกั่ว ตกค้างในเด็ก แบบครบวงจร
ใน จ.สมุทรสาคร ปี 2558

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

Untitlu

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค.2557 เวลา 09.30 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดยรศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศเข้า…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, December 8, 2014

 

 

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่ว เขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

10698516_754871327894410_6292988511718740607_n

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ดร.นพ.วินัย วนานุกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่ว
เขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557
ณ ห้องประชุมละมูลลือสุขประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร

Untitlu

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ดร.นพ.วินัย วนานุกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฎ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, October 2, 2014

ตรวจหาค่าสารตะกั่ว จ.สมุทรสาคร

10628665_739072836140926_4734446420703980727_o

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2557
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย ว่าที่รต.จตุรงค์ ศิริบรรณกูล
และคุณวุฒิพงศ์ เพิ่มมณีรัตน์ และทีมแพทย์ จาก รพ.รามาธิบดี

10506725_739072709474272_7921703042112050659_o

ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
เพื่อตรวจหาค่าสารตะกั่วในโรงงาน และที่อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่เด็กๆพักอาศัยอยู่

Untitlu

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.57ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย ว่าที่รต.จตุรงค์ ศิริบรรณกูล และคุณวุฒิพงศ์ เพิ่มมณีรัตน์ และทีมแพทย์ …

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Sunday, August 24, 2014