( 26 พ.ค.2558 ) รายการสะพานสายรุ้ง ช่อง Ture 71 ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก “

DSC_0463

รายการสะพานสายรุ้งทางสถานีNews1 IPM ช่อง 64
ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา

กับช่วงสนทนาขอพูดถึงอันตรายจากคว­ันบุหรี่มือสองที่มีต่อเด็กๆ

( 26 พ.ค.2558 ) ทีมงานจากรายการสะพานสายรุ้ง
ช่อง Ture 71 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
และประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สื่อสาธารณะ
เกี่ยวกับ ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก “

DSC_0460DSC_0461 DSC_0469 DSC_0467

กดดู photos to the album:รายการสะพานสายรุ้ง ช่อง Ture 71  ผลกระทบจาก ควันบุหรี่

( 26 พ.ค.2558 ) ทีมงานจากรายการสะพานสายรุ้งช่อง Ture 71 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯและประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สื่อสาธารณะเกี่ยวกับ ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ”

Posted by ครอบครัวสู้บุหรี่ on Tuesday, May 26, 2015

(24 พ.ค.2558 ) พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 เดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชน เพชร7

IMG_6863

(24 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 10.00 น.
พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 และทีมงานศูนย์วิจัยฯ
เดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชน
เพชร7 เขตราชเทวี กทม.

IMG_6812 IMG_6856 IMG_6879 IMG_6893

กดดู photos to the album: พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

(24 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 10.00 น.พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 และทีมงานศูนย์วิจัยฯเดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชนเพชร7 เขตราชเทวี กทม.

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Saturday, May 23, 2015

 

 

Street View ชุมชนเพชร7

 

( 7 เม.ย.2558 ) อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

11133879_851432198238322_115816175165919703_o

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง 910 A

10.00-แถลงข่าว
อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร” โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
oรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

10.30-เสวนาในหัวข้อ บุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก “กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ส่วนบุคคล ที่มีเด็ก”
โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oนายโสภณ สมพอง
ตัวแทนครอบครัวสู้ภัยบุหรี่
oน.ส.โยษิตา เฉิน
ตัวแทนเยาวชนสู้ภัยบุหรี่

ผู้ดำเนินการเสวนา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

รพ.รามาธิบดีจัดเสวนาบุหรี่มือสองกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก
เราอาจคุ้นเคยกันดีกับบุหรี่มือสอง แต่ตอนนี้ภัยจากควันบุหรี่มือสามก็มีความรุนแรง น่ากลัวไม่แพ้กัน โรงพยาบาลรามาธิบดีรณรงค์ให้คนรอบข้างสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่

จากการเสวนาในหัวข้อบุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วน บุคคลที่มีเด็ก ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 10 ชนิด และมีสารพิษ อีก 250 ชนิด ซึ่งบุหรี่มือสองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเด็กที่เกิดจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด จากงานวิจัยพบว่า เด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงต่อการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นโรคหู ชั้นกลางอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด ในระยะยาวมีผลต่อโรคปอดเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดในอนาคต

จากการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในเด็กเล็ก แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ จำนวน 75 ครอบครัว ด้วยการตรวจหาสารพิษจากบุหรี่ในปัสสาวะเด็ก ที่ได้รับควันพิษมา 48 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจ พบว่า ร้อยละ 76 หรือ 57 รายตรวจพบสารพิษ โดยร้อยละ 42 หรือ 32 ราย ตรวจพบในระดับที่มากกว่า 2 นาโนกรัมต่อ มิลลิลิตร

ซึ่งโดยความเป็นธรรมทางสุขภาพแล้ว เด็กเหล่านี้ไม่ควรมีสารพิษบุหรี่ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ในพื้นที่แคบ เช่น ในรถ ในบ้านที่อยู่ อาศัย แฟลต คอนโด แม้ว่าสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่การสร้าง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เป็นพิษต่อเด็ก ทั้ง ๆ ที่เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นธรรม ต่อสุขภาพของเด็ก ที่สังคมควรให้ความสนใจ เพื่อให้การคุ้มครองเด็กจากควันบุหรี่ในพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเริ่มจากพื้นที่ ในรถ ในบ้าน ที่อยู่อาศัยรวมกันหลายยูนิต เช่น อพาร์ทเม้นต์ แฟลต คอนโดมิเนียม ที่ต้องใช้อากาศร่วมกันระหว่างผู้อยู่ อาศัยแต่ละครัวเรือน

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดเผย ถึงผลศึกษาครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่และมีเด็กเล็กแรกเกิด ถึง 6 ปีจำนวน 75 ครอบครัว พบว่า เกือบ 43 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กในกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ในรถยนต์ที่มีผู้สูบบุหรี่สูดดมควันบุหรี่ที่ตกค้างติดอยู่ตามตัวผู้สูบบุหรี่ ตามเฟอร์นิเจอร์ ตามบรรยากาศภายในบ้านได้มาก พอๆ กับการสูดดมควันบุหรี่โดยตรง

11088758_851431411571734_1975974017870385193_o

เมื่อตรวจเลือดเด็กกลุ่มนี้จะพบสารโคตินิน อยู่ในตัวเด็กมากถึง 2 นาโนกรัมต่อซีซี ส่งผลให้เด็กป่วยง่าย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ , เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ, ภูมิแพ้ หอบหืด ระยะยาวเสี่ยงเป็นโรคปอดเรื้อรัง และมะเร็งปอด เมื่ออยู่ในวัยกลางคนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียม แฟลต, อพาร์ทเม้นท์ จะได้รับสารโคตินินมากขึ้นถึง 2 เท่า เพราะอากาศถ่ายเทไม่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงจากควันบุหรี่ทำร้ายเด็ก จึงควรกำหนดให้พื้นที่ภายในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และภายในรถยนต์ เป็นเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม เพราะควันบุหรี่ที่ติดอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือ บุหรี่มือ 3 ทำให้เด็กเจ็บป่วยได้มาก พ่อแม่ต้องสูญเสียเงิน ในการรักษาดูแลบุตรในปริมาณมาก

11080298_851432931571582_1739624413570186588_o

Untitlu  album: -แถลงข่าว อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 นณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

(11 มีนาคม2557) งานประชุมวิชาการ ปัญหาใหญ่ สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย

10006072_660491233999087_2036810875_o

“ บุหรี่ กับ เด็กไทย..
ก้าวต่อไปในการคุ้มครองเด็ก โดยแพทย์และพยาบาล”

11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ เรื่อง ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย // ในประเด็น “บุหรี่ กับ เด็กไทย..ก้าวต่อไปในการคุ้มครองเด็ก โดยแพทย์และพยาบาล”

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ (เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) กล่าวถึง ปัญหาบุหรี่กับเด็ก และผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม กับประเด็นการต่อสู้ที่ผ่านมา ว่า ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1,300 ล้านคน ถ้าแนวโน้มของการสูบบุหรี่ยังคงเดิม คาดหมายว่าจะมีผู้สูบบุหรี่เสียชีวิตสูงถึง 10 ล้านคนต่อปี สำหรับข้อมูลเด็กและเยาวชนพบว่า ทั่วโลกมีกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10 – 24 ปีสูบบุหรี่ประมาณ 1.8 พันล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ 85 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ในแต่ละวันมีเยาวชนติดบุหรี่ใหม่ 82,000–99,000 คนทั่วโลก เยาวชนที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มสูบก่อนอายุ 18 ปี 1ใน4 เริ่มทดลองสูบก่อนอายุ10ปี ยิ่งทดลองสูบเมื่ออายุน้อยก็ยิ่งมีโอกาสติดมากและเลิกยาก”

ในประเทศไทยสถานการณ์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นน่าเป็นห่วง เด็กและวัยรุ่นกลายเป็นผู้สูบมากขึ้น สาเหตุมาจากค่านิยมของการสูบบุหรี่ในสังคมและกลุ่มเพื่อน การเข้าถึงสินค้าบุหรี่ได้ง่าย การตลาดของบริษัทบุหรี่ และที่สำคัญคือการสูบบุหรี่ของพ่อแม่

หากคนในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้านที่มีเด็ก เด็กจะได้รับควันบุหรี่ (ควันบุหรี่มือสอง) ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ปอดพัฒนาไม่เต็มที่ มีโอกาสเป็นมะเร็งได้หลายชนิดทั้งมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ รศ.นพ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒฬนชัย (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)กล่าวว่า เด็ก ป.3 ก็เริ่มเป็นผู้สูบ และเกือบทั้งหมดไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ การศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถภาพของปอดเด็กที่สูบบุหรี่พบว่ามีสมรรถภาพทางปอดต่ำกว่าคนปกติมาก ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวเพิ่มเติมว่ายังทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซ้ำๆ หูชั้นกลางอักเสบง่ายและมีโอกาสติดเชื้อลุกลามถึงเยื่อหุ้มสมอง ที่สำคัญคือพบภาวะทารกไหลตายในบ้านที่ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ และรศ นิตยา คชภกดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กกล่าวว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่ามารดาตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่หรือเป็นควันบุหรี่มือสองมีโอกาสที่ทารกคลอดออกมาแล้วกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น

การที่เด็กได้รับควันบุหรี่ในบ้าน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้สูบเอง แต่ก็จะทำให้เด็กมีโอกาสกลายเป็นผู้สูบเสียเองจนติดบุหรี่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า พฤติกรรมการเป็นผู้สูบบุหรี่ของเด็กก็จะเป็นพฤติกรรมนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน ใช้ความรุนแรง ใช้ยาเสพติดอื่นๆ ฯลฯ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายได้ร่วมต่อสู้เรื่องบุหรี่มายาวนาน เกิดการเปลี่ยนแปลง มาตรการห้ามโฆษณาบุหรี่ มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พื้นที่เขตปลอดบุหรี่ หรือแม้กระทั่งการขึ้นภาษีเหล้าและบุหรี่ แต่รายได้ของการจำหน่ายบุหรี่กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดไว้ (ปี 2556 เก็บภาษีเพิ่มเป็น86% แต่ธุรกิจบุหรี่กลับมีรายได้ถึง 67,863ล้านบาท) ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทบุหรี่มีการวางแผนการตลาดด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อดึงดูดเด็กวัยรุ่น เช่น ปรุงแต่งกลิ่นรสให้ไม่ระคายคอเพื่อให้เด็กทดลองสูบง่าย, ออกแบบตัวสินค้าและซองบุหรี่น่าสนใจ,ปรุงแต่งบุหรี่ให้มีรสผลไม้/รสขนมเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าเป็นบุหรี่ปลอดภัย ประธานบริษัทที่ผลิตบุหรี่ยี่ห้อดังๆกล่าวว่า “ถ้าบริษัทบุหรี่หยุดทำการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่วัยรุ่น บริษัทจะต้องเลิกกิจการในเวลา 25 ถึง 30 ปี เพราะจะไม่มีลูกค้าพอที่บริษัทจะอยู่ได้”
ทั้งนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าลดจำนวนผู้สูบลงจาก 21.4% เป็น 15% ให้ได้ในปี 2568 และกำลังผลักดันร่างกำหนดอายุผู้ซื้อบุหรี่จาก 18ปี เพิ่มเป็น 20ปี แต่อุปสรรคสำคัญของการรณรงค์บุหรี่ในไทย คือ อิทธิพลบริษัทบุหรี่และรัฐบาลที่ยังคงไม่เลิกเป็นผู้ผลิตรายใหญ่

1960884_660493143998896_1132966587_o

“สารตะกั่ว กับ เด็ก !!!”

11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ เรื่อง ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย // ในประเด็น “สารตะกั่ว กับ เด็ก !!!”

-รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาของราขวิทยาลัยกุมารแพทย์กล่าวว่า ตะกั่วสามารถเข้าสู่ร่างกายเด็กได้จากการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ เช่น การสูดดมไอของตะกั่วที่เกิดจากการเผาหรือหลอมละลาย การหายใจเอาเศษผงหรือฝุ่นตะกั่วที่มีขนาดเล็ก การรับประทานสิ่งของที่มีตะกั่วปนเปื้อน และหากได้รับปริมาณมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กรุนแรง ถ้าได้น้อยๆก็จะสะสมเกิดปัญหาสุขภาพแบบเรื้อรัง โดยตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายจะไปสะสมในกระดูกและกระจายเข้าสมองได้ หากมีตะกั่วเข้าไปสะสมปริมาณมากเกินกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะทำให้ไอคิวลดลง พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ฯลฯ การแก้ไขปลายเหตุ เช่น ให้ยาขับตะกั่ว ไม่สามารถทำให้ไอคิวและสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่เสียไปกลับมาเป็นปกติได้ การป้องกันไม่ให้ตะกั่วเข้าร่างกายเด็กเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตน์พฤกษ์ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) กล่าวถึง สถานการณ์ปัญหาโรคพิษตะกั่วในประเทศไทย เด็กอายุ 0-4 ปีได้รับผลกระทบมากที่สุด พบว่าต้นเหตุสำคัญของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมาจากสีทาบ้าน โดยเฉพาะสีน้ำมัน ไม่ว่าจะเอามาทาบ้าน เครื่องเล่นสนาม ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โรงงานหลอมตะกั่ว โรงงานแบตเตอรี โรงงานรีไซเคิล เด็กที่อยู่ในชุมชนใกล้อู่ต่อเรือ ครัวเรือนที่ทำถ้วยชามเบญจรงค์ นอกจากนั้นยังพบในถังน้ำดื่มและหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว แทงค์น้ำที่เอาตะกั่วมาอุดรูรั่ว เอามาซ่อมแซม น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง (มูลนิธิบูรณะนิเวศ) ได้ทำการวิจัยสีน้ำมันในตลาดบ้านเรา 128 ตัวอย่างพบว่าสีสดร้อยละ 79 มีค่าสารตะกั่วในสีสูงกว่ามาตรฐานสากลกว่าร้อยเท่าตัว (มากกว่า 10000 ppm) และข้างกระป๋องสีไม่ได้ระบุไว้ว่ามีตะกั่ว รวมทั้งไม่ได้มีคำเตือนว่าห้ามใช้ทาอาคารภายในด้วย

พญ.นัยนา ณีศะนันท์ กล่าวว่าราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขทำการเฝ้าระวังคัดกรองสำรวจกลุ่มเด็กเสี่ยงตามช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยง กลุ่มเด็กที่เสี่ยงที่สุดคือ 6 เดือนถึง 2 ปี อยู่ในที่อยู่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม อาศัยอยู่ในบ้านที่ผู้ปกครองทำอาชีพเกี่ยวข้องสารตะกั่ว รวมทั้งเด็กที่อาศัยในบ้านเรือนที่ทาด้วยสีน้ำมันและสีมีลักษณะหลุดลอก

อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วสท.-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) กล่าวว่า กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมประกาศควบคุมมาตรฐานสารตะกั่วในสีน้ำมันให้ต่ำกว่า 100 ppmเท่ากับมาตรฐานสากลแล้ว ฉบับร่างทำเสร็จแล้วกำลังเวียนสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศให้รับทราบว่าประเทศไทยกำลังจะบังคับมาตรฐานสี แต่หลังประกาศคงต้องมีมาตรการจัดการกับสีที่ยังอยู่ในตลาด รวมทั้งบ้านเรือนที่เด็กอยู่อาศัยแล้วตรวจพบว่ามีสีที่มีสารตะกั่วสูง การลอกสี ทาใหม่ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้อง ทำโดยช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อไม่ให้สารตะกั่วฟุ้งกระจายในชุมชน รวมทั้งฝุ่นสีไม่สะสมในซอก ใต้ฝ้า หรือที่อื่นๆในบ้านทำให้ทาสีใหม่แล้วฝุ่นผงตะกั่วยังอยู่เต็มบ้าน รวมทั้งไม่ให้ช่างเองต้องได้รับอันตรายจากการขูดลอกสีด้วย การตรวจสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อหาสารตะกั่วในสีทาบ้านรวมทั้งการอบรมเฉพาะทางให้กับช่างสีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดสารตะกั่วในสีนี้ทางวิศวกรรมสถานจะได้หารือกันเพื่อรองรับมาตรการการตรวจคัดกรองเลือดเด็กเพื่อหาสารตะกั่วของกระทรวงสาธารณสุขต่อไ

อ.ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) กล่าวว่า เบื้องต้นครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงต้องดูแลตนเองให้ถูกวิธี สอนลูกให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนหยิบของกินใส่ปาก ทำความสะอาดพื้นบ้านด้วยผ้าชุบน้ำเช็ด ไม่ปัดกวาดเพราะจะทำให้ผงสี หรือฝุ่นผงสารตะกั่วกระจาย

Untitlu  album: ปัญหาใหญ่ สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย

“ บุหรี่ กับ เด็กไทย..ก้าวต่อไปในการคุ้มครองเด็ก โดยแพทย์และพยาบาล”11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าราชวิท…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, March 11, 2014