พิธีปิด การประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย จ.น่าน (25.11.2015)

DSC_1790

จ.น่าน เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก ที่เทศบาลเมืองน่าน ในฐานะที่เทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากทั่วโลกมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งดูงานความปลอดภัยในจังหวัดน่าน ในงานนี้ มีผลงานวิชาการถูกคัดเลือกมานำเสนอจำนวน 88 เรื่องจากทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผลงานของไทย 36 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

Community Preparedness for Disaster Management (24.11.2015)

12322688_925619074191101_5729423675069947314_o

Community Preparedness for Disaster Management

Chair: Dr.Yoko Shiraishi

Organization: Chair, Japan Institution for safe communities

อ่านเพิ่มเติม

No alcohol in Nan Longboat Festival เสวนา ปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน (24.11.2015)

DSC_1134

No alcohol in Nan Longboat Festival

เสวนา ปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน

ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่ (24.11.2015)

IMG_0303

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติการ
การจัดการภัยระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558

ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

Safety for vulnerable groups (24.11.2015)

IMG_0607

Chair: Dr.Kanit Tantisirivit

Organization: Head of Nan Civil Society Coordination Center ,Chairman of Nan Health Assembly

อ่านเพิ่มเติม

Injury Prevention Knowledge and Skills Transfer (24.11.2015)

IMG_0420

Injury Prevention Knowledge and Skills Transfer

Dr.Gary A. Smith

Organization: President, Child Injury Prevention Alliance

อ่านเพิ่มเติม

The Role of private sector in Safe Community (24.11.2015)

DSC_1080

The Role of private sector in Safe Community

24.11.2015 @ Grand Ballroom Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

The Role of Communities in Community Safety Management (24.11.2015)

DSC_0863

The Role of Communities in Community Safety Management

24.11.2015 @ Grand Ballroom Dhevaraj Hotel

อ่านเพิ่มเติม

Child Safety2 and Safe School and Day care (23.11.2015)

Image9

Child Safety2 and Safe School and Day care

Chair: Prof. Jeongyee Bae

Organization:Prof.Ph.D, Inje University

อ่านเพิ่มเติม

Safe Community 2 (23.11.2015)

Image1

Safe Community 2

Chair: Dr. Lu Pai

Organization: President, Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association

อ่านเพิ่มเติม