(17 ส.ค.2558) ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่าน

11894528_913418118706396_7988375999331191358_o

( 17 ส.ค. 2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และท่านนายกเทศบาลเมืองน่าน และทีมงานเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่าน

ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม