( 20 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตร

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 10.44 น.
ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตร
แนะนำและส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก

DSC_0283[1] DSC_0284[1]

Street View ศดพ.วังหว้า

กดดู photos to the album: ศดพ.วังหว้า

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 10.44 น.ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตรแนะนำและส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015