(05 ก.ค.2558) ลงพื้นที่ ศดพ.วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

DSC_1067

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่  ศดพ.วัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย และเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2558

อ่านเพิ่มเติม