( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม

DSC_0344 DSC_0352 DSC_0353

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.
ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายก
อบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

และลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม
แนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

กดดู new photos to the album: ศดพ.อบต.สามง่าม

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายกอบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 10.55 น.ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่ามแนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

 

Street View อบต.สามง่าม