(15 ส.ค.2558) สำรวจ ศดพ.อบต.เจดีย์ชัย อ. ปัว จ.น่าน

11709965_912710532110488_7662713790570237786_o

(15 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

หลังจากที่สำรวจมาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2558

# ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
# อบต.เจดีย์ชัย

อ่านเพิ่มเติม