( 19 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง

DSC_0203[1] DSC_0214[1]

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 16.45 น.
ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง จ.พิจิตร เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

กดดู photos to the album: ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง.

( 19 พ.ค.2558 ) เวลา 16.45 น.ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลหนองปล้อง จ.พิจิตร เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015